Gói dịch vụ gian hàng

Gói miễn phí

Gói miễn phí trải nghiệm và hổ trợ bán hàng

Miễn phí
 •   Sản phẩm 10
 •   Bài viết 5
 •   Dung lượng 50 Mb
 •   Thay đổi Menu chính
 •   Thay đổi Menu trái
 •   Thay đổi Menu chân trang
 •   Thay đổi footer trang
 •   Thay đổi copyright
 •   Thanh toán tối thiểu12 tháng
Đăng ký ngay
Gói cơ bản

Gói bán hàng cơ bản, cho cá nhân

50,000/Tháng
 •   Sản phẩm 25
 •   Bài viết 10
 •   Dung lượng 150 Mb
 •   Thay đổi Menu chính
 •   Thay đổi Menu trái
 •   Thay đổi Menu chân trang
 •   Thay đổi footer trang
 •   Thay đổi copyright
 •   Thanh toán tối thiểu12 tháng
Đăng ký ngay
Gói cá nhân

Dành cho cá nhân bán hàng chuyên nghiệp

80,000/Tháng
 •   Sản phẩm 50
 •   Bài viết 15
 •   Dung lượng 300 Mb
 •   Thay đổi Menu chính
 •   Thay đổi Menu trái
 •   Thay đổi Menu chân trang
 •   Thay đổi footer trang
 •   Thay đổi copyright
 •   Thanh toán tối thiểu6 tháng
Đăng ký ngay
Gói chuyên nghiệp

Gói chuyên nghiệp cho cá nhân, doanh nghiệp nhỏ bán hàng chuyên nghiệp

130,000/Tháng
 •   Sản phẩm 150
 •   Bài viết 25
 •   Dung lượng 1000 Mb
 •   Thay đổi Menu chính
 •   Thay đổi Menu trái
 •   Thay đổi Menu chân trang
 •   Thay đổi footer trang
 •   Thay đổi copyright
 •   Thanh toán tối thiểu6 tháng
Đăng ký ngay
Gói Doanh nghiệp

Gói dành cho các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến

250,000/Tháng
 •   Sản phẩm 200
 •   Bài viết 50
 •   Dung lượng 5000 Mb
 •   Thay đổi Menu chính
 •   Thay đổi Menu trái
 •   Thay đổi Menu chân trang
 •   Thay đổi footer trang
 •   Thay đổi copyright
 •   Thanh toán tối thiểu3 tháng
Đăng ký ngay
Gói Không giới hạn

Không giới hạn sản phẩm, dung lượng

399,000/Tháng
 •   Sản phẩm 500
 •   Bài viết 150
 •   Dung lượng 10000 Mb
 •   Thay đổi Menu chính
 •   Thay đổi Menu trái
 •   Thay đổi Menu chân trang
 •   Thay đổi footer trang
 •   Thay đổi copyright
 •   Thanh toán tối thiểu2 tháng
Đăng ký ngay
Loadding...

Đang tải...!